Daňová evidence

daneviJaké účetní systémy využíváme?

Účetnictví vedeme v programu SB KOMPLET od společnosti HM Data soft. Jedná se o osvědčený a klienty velmi pozitivně hodnocený účetní software s příznivým rozhraním a pravidelnými aktualizacemi.

 

Vedení daňové evidence

  • Vedení daňové evidence dle zákona o daních z příjmů
  • Zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení
  • Po skončení roku zpracování Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a podání na příslušný finanční úřad
  • Zpracování o odevzdání přehledů na zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení
  • Zpracování Přiznání k silniční dani

 

Paušální výdaje

Pokud se rozhodnete uplatnit tzv. paušální výdaje, tedy výdaje procentem z dosažených příjmů, zajistíme vedení evidence a příjmech a pohledávkách. Po skončení kalendářního roku zpracujeme Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a zajistíme podání na příslušný finanční úřad. Zpracujeme a podáme Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ na zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení.

Kontakt

EKON INTERNATIONAL spol. s  r. o., Vodova 86, 612 00 Brno
IČ: 49436554
JUDr. Ivana Svobodová
Tel.: 541 244 210  |  Fax: 541 216 110
E-mail: ivana.svobodova@uctoekon.cz

Hledání