Vedení účetnictví Vaší firmy

veducetNabízíme tři základní možnosti vedení vašeho účetnictví, ze kterých si můžete vybrat. Jedná se o:

 • Zabezpečení vedení účetnictví přímo ve vaší firmě, na vašem pracovišti našimi pracovníky. Pokud chcete, aby bylo účetnictví zpracováváno ve vaší firmě na vašem zařízení a prostředcích, naši pracovníci k vám budou docházet a veškeré požadované činnosti provádět přímo u vás. Plně nahradí pozici účetního ve vaší firmě, a to při mnohem nižších nákladech a se zárukou kvality poskytovaných služeb.

 • Externí vedení účetnictví. Při této variantě vedení účetnictví na základě dohody dochází k předání účetních dokladů v pravidelných intervalech, následně k jejich zpracování. Veškeré výstupy kompletně zabezpečíme v naší kanceláři.

 • Komplexní firemní řešení – outsorcing účetnictví.

Vedení účetnictví

veducet2Nabízíme dlouholeté zkušenosti a profesionální služby v oblasti vedení účetnictví.

 • Komplexní vedení vašeho účetnictví
 • Za zpracované účetnictví přebíráme zodpovědnosti
 • Zajistíme převedení účetnictví od stávajícího zpracovatele do našeho účetního systému nebo zavedeme účetnictví pro zcela novou společnost
 • Zajistíme zpracování účetních závěrek dle českých účetních standardů a aktuální legislativy
 • Podávání přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení a vedení záznamní povinnosti
 • Sledování veškerých legislativních změn a novinek, které okamžitě aplikujeme při naší práci
 • Ve věcech daňových a účetních budeme zastupovat vaši firmu při jednání s úřady. Upřednostňujeme elektronickou komunikaci s úřady státní správy
 • Příprava podkladů pro zveřejnění účetní závěrky v obchodním rejstříku
 • V případě potřeby zpracování vnitřních účetních směrnic a interních postupů účtování

Outsorcing účetnictví a online účetnictví pro firmy a podnikatele

outsorsingHledáte komplexní řešení outsorcingu pro vaši firmu?  Využijte našich  služeb a účetního softwaru. Software umožní vkládání prvotních dokladů vašimi pracovníky, které pro tento účel zaškolíme, případně ho pro vás zabezpečí naši kolegové. Na základě pořízených dat zpracujeme daňová přiznání a hlášení, zaúčtujeme složité účetní případy a budeme provádět dohled a kontrolu správnosti zaúčtovaných případů.

Jaké jsou výhody kompletního outsorcingu?

 • Máte vždy aktuální přehled o vašem účetnictví. Na základě trvalého připojení k účetním datům máte kdykoli k dispozici informace z účetnictví nebo manažerské výstupy
 • Uspoříte na mzdových nákladech. Pořizování účetních dat ve vaší firmě neklade vysoké náklady na odbornost zaměstnanců na rozdíl od zaměstnávání odborných účetních pracovníků.
 • Nemusíte se bát o svá data. Používáte pouze tzv. pracovní stanice. V případě jejich poruchy či havárie nejsou firemní a účetní data uložená na serveru ohrožena a je tak zajištěna jejich maximální bezpečnost.
 • Účetní software je pravidelně aktualizován tak, aby odpovídal platné legislativě a umožňoval efektivní práci.
 • Nemusíte vlastnit server. Účetní software je provozován na zabezpečeném a výkonném serveru poskytovatele softwaru. Vám tak odpadá starost o modernizaci a údržbu tohoto IT zařízení.

Daňová evidence

daneviJaké účetní systémy využíváme?

Účetnictví vedeme v programu SB KOMPLET od společnosti HM Data soft. Jedná se o osvědčený a klienty velmi pozitivně hodnocený účetní software s příznivým rozhraním a pravidelnými aktualizacemi.

 

Vedení daňové evidence

 • Vedení daňové evidence dle zákona o daních z příjmů
 • Zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení
 • Po skončení roku zpracování Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a podání na příslušný finanční úřad
 • Zpracování o odevzdání přehledů na zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení
 • Zpracování Přiznání k silniční dani

 

Paušální výdaje

Pokud se rozhodnete uplatnit tzv. paušální výdaje, tedy výdaje procentem z dosažených příjmů, zajistíme vedení evidence a příjmech a pohledávkách. Po skončení kalendářního roku zpracujeme Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a zajistíme podání na příslušný finanční úřad. Zpracujeme a podáme Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ na zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení.

Kontakt

EKON INTERNATIONAL spol. s  r. o., Vodova 86, 612 00 Brno
IČ: 49436554
JUDr. Ivana Svobodová
Tel.: 541 244 210  |  Fax: 541 216 110
E-mail: ivana.svobodova@uctoekon.cz

Hledání