Zpracování mezd a personalistika

personalSlužba zpracování mezd zahrnuje:

  • Výpočet mezd, odvodů sociálního a zdravotního pojištění.
  • Vytisknutí a rozeslání výplatních pásek.
  • Roční zúčtování daně zaměstnancům, roční vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti, roční vyúčtování srážkové daně.
  • Odevzdávání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení a další související operace.
  • Dále pak po dohodě s klientem kromě zpracování mezd zajistíme:
  • Vedení veškeré personální agendy.
  • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění.
  • Hlášení o zaměstnávání důchodců a další úkony spojené s vedením personální agendy.
  • Dále jsou v ceně této služby veškeré kontroly na správě sociálního zabezpečení a na zdravotních pojišťovnách.

Kontakt

EKON INTERNATIONAL spol. s  r. o., Vodova 86, 612 00 Brno
IČ: 49436554
JUDr. Ivana Svobodová
Tel.: 541 244 210  |  Fax: 541 216 110
E-mail: ivana.svobodova@uctoekon.cz

Hledání