Zpracování mezd a personalistika

personalSlužba zpracování mezd zahrnuje:

  • Výpočet mezd, odvodů sociálního a zdravotního pojištění.
  • Vytisknutí a rozeslání výplatních pásek.
  • Roční zúčtování daně zaměstnancům, roční vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti, roční vyúčtování srážkové daně.
  • Odevzdávání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení a další související operace.
  • Dále pak po dohodě s klientem kromě zpracování mezd zajistíme:
  • Vedení veškeré personální agendy.
  • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění.
  • Hlášení o zaměstnávání důchodců a další úkony spojené s vedením personální agendy.
  • Dále jsou v ceně této služby veškeré kontroly na správě sociálního zabezpečení a na zdravotních pojišťovnách.

Poradenství v oblasti aplikace GDPR

gdprNové Nařízení EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR neboli General Data Protection Regulation) je označováno za revoluční změnu na poli ochrany osobních údajů. Často je zmiňováno v souvislosti s astronomickými pokutami či povinností mít pověřence pro ochranu osobních údajů. Bylo přijato v květnu 2016 a vstoupí v účinnost dne 25. května 2018. Bude přímo použitelné a závazné ve všech členských státech EU.

Chcete se dozvědět, co znamená GDPR pro vaši firmu? Rozlišit fámy od pravdivých informací? Připravit se na účinnost nařízení EU tak, aby vás v květnu nic nepřekvapilo? Přinášíme vám souhrn základních informací o GDPR:

Základní zásady ochrany osobních údajů

Nařízení ve svých úvodních ustanoveních vymezuje základní zásady ochrany osobních údajů. Znalost těchto zásad a jejich aplikace v rámci procesů zpracování osobních údajů bude základním stavebním kamenem práce s osobními údaji v každé firmě.

Za porušení těchto základních zásad půjde udělit pokuty ve vyšší sazbě, tj. až 20 mil. EUR u fyzických osob, případně 4 % z ročního obratu u právnických osob. Dnes firmám hrozí maximální sankce ve výši 10 milionů korun.

Číst dál: Poradenství v oblasti aplikace GDPR

Outsorcing mezd

outsorsingPomocí účetního softwaru, který implementujeme na míru potřebám vaší firmy, můžete svou mzdovou agendu kompletně outsorcovat. Software umožní vkládání dokladů vašimi pracovníky, které pro tento účel zaškolíme, případně ho pro vás zabezpečí naši kolegové. Všechny doklady jsou pak odesílány přes síť a my je následně zpracujeme.

Jaké jsou výhody kompletního outsorcingu?

  • Máte vždy aktuální přehled o vaší mzdové agendě. Na základě trvalého připojení k účetním datům máte kdykoli k dispozici informaci ohledně mzdové agendy nebo manažerské výstupy.
  • Uspoříte na mzdových nákladech. Pořizování účetních data ve vaší firmě neklade vysoké nároky na odbornost zaměstnanců na rozdíl od zaměstnávání odborných účetních pracovníků.
  • Nemusíte se bát o svá data. Používáte pouze tzv. pracovní stanice. V případě jejich poruchy či havárie nejsou firemní a účetní data uložená na serveru nijak ohrožena a je tak zajištěna jejich maximální bezpečnost.
  • Účetní software je pravidelně aktualizován tak, aby odpovídal platné legislativě a umožňoval efektivní práci
  • Nemusíte vlastnit server. Účetní software je provozován na zabezpečeném a výkonném serveru poskytovatele softwaru. Vám tak odpadá starost o modernizaci a údržbu tohoto IT zařízení.

Číst dál: Outsorcing mezd

Mzdové účetnictví

systemZajistíme komplexní vedení mzdové agendy. Mlčenlivost a diskrétnost ve vztahu k informacím o platech vašich zaměstnanců je samozřejmostí.

Nabízíme následující služby:

  • Kompletní zpracování mezd a personalistiky českých i zahraničních zaměstnanců
  • Převzetí plné zodpovědnosti za zpracování mzdové agendy
  • Splnění všech zákonných povinností při vzniku a ukončení pracovního poměru zaměstnance
  • Veškerá podání, hlášení a přehledy na finanční úřady, zdravotní pojišťovny, Českou správu sociálního zabezpečení a další orgány státní správy
  • Zastupování přede všemi úřady a při kontrolách ze strany těchto úřadů
  • Zaslání potřebných přehledů a hlášení na základě zpracovaných měsíčních mezd
  • Zpracování Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
  • Vyhotovení Evidenčních listů důchodového zabezpečení a jejich podání na Českou správu sociálního zabezpečení
  • Zabezpečení potvrzování formulářů a žádostí pro zaměstnance pro dávky státní sociální podpory, sociálního zabezpečení, listiny a potvrzení k jednání u soudu a další požadované dokumenty
  • Zpracování interních předpisů a směrnic týkajících se mzdové a personální agendy
  • Po skončení kalendářního roku zpracování ročního zúčtování mezd zaměstnanců, v případě žádosti zaměstnanců příprava potvrzení o zdanitelných příjmech
  • V případě dohody příprava návrhů pracovních smluv, výpovědí z pracovního poměru, dohod o provedení práce a pracovní činnosti, dohod o hmotné odpovědnosti zaměstnanců, potvrzení pro úřady práce.

Kontakt

EKON INTERNATIONAL spol. s  r. o., Vodova 86, 612 00 Brno
IČ: 49436554
JUDr. Ivana Svobodová
Tel.: 541 244 210  |  Fax: 541 216 110
E-mail: ivana.svobodova@uctoekon.cz

Hledání