Mzdové účetnictví

systemZajistíme komplexní vedení mzdové agendy. Mlčenlivost a diskrétnost ve vztahu k informacím o platech vašich zaměstnanců je samozřejmostí.

Nabízíme následující služby:

 • Kompletní zpracování mezd a personalistiky českých i zahraničních zaměstnanců
 • Převzetí plné zodpovědnosti za zpracování mzdové agendy
 • Splnění všech zákonných povinností při vzniku a ukončení pracovního poměru zaměstnance
 • Veškerá podání, hlášení a přehledy na finanční úřady, zdravotní pojišťovny, Českou správu sociálního zabezpečení a další orgány státní správy
 • Zastupování přede všemi úřady a při kontrolách ze strany těchto úřadů
 • Zaslání potřebných přehledů a hlášení na základě zpracovaných měsíčních mezd
 • Zpracování Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
 • Vyhotovení Evidenčních listů důchodového zabezpečení a jejich podání na Českou správu sociálního zabezpečení
 • Zabezpečení potvrzování formulářů a žádostí pro zaměstnance pro dávky státní sociální podpory, sociálního zabezpečení, listiny a potvrzení k jednání u soudu a další požadované dokumenty
 • Zpracování interních předpisů a směrnic týkajících se mzdové a personální agendy
 • Po skončení kalendářního roku zpracování ročního zúčtování mezd zaměstnanců, v případě žádosti zaměstnanců příprava potvrzení o zdanitelných příjmech
 • V případě dohody příprava návrhů pracovních smluv, výpovědí z pracovního poměru, dohod o provedení práce a pracovní činnosti, dohod o hmotné odpovědnosti zaměstnanců, potvrzení pro úřady práce.

Kontakt

EKON INTERNATIONAL spol. s  r. o., Vodova 86, 612 00 Brno
IČ: 49436554
JUDr. Ivana Svobodová
Tel.: 541 244 210  |  Fax: 541 216 110
E-mail: ivana.svobodova@uctoekon.cz

Hledání