Vedení účetnictví

veducet2Nabízíme dlouholeté zkušenosti a profesionální služby v oblasti vedení účetnictví.

  • Komplexní vedení vašeho účetnictví
  • Za zpracované účetnictví přebíráme zodpovědnosti
  • Zajistíme převedení účetnictví od stávajícího zpracovatele do našeho účetního systému nebo zavedeme účetnictví pro zcela novou společnost
  • Zajistíme zpracování účetních závěrek dle českých účetních standardů a aktuální legislativy
  • Podávání přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení a vedení záznamní povinnosti
  • Sledování veškerých legislativních změn a novinek, které okamžitě aplikujeme při naší práci
  • Ve věcech daňových a účetních budeme zastupovat vaši firmu při jednání s úřady. Upřednostňujeme elektronickou komunikaci s úřady státní správy
  • Příprava podkladů pro zveřejnění účetní závěrky v obchodním rejstříku
  • V případě potřeby zpracování vnitřních účetních směrnic a interních postupů účtování

Kontakt

EKON INTERNATIONAL spol. s  r. o., Vodova 86, 612 00 Brno
IČ: 49436554
JUDr. Ivana Svobodová
Tel.: 541 244 210  |  Fax: 541 216 110
E-mail: ivana.svobodova@uctoekon.cz

Hledání